بسیج دانشجویی دانشگاه ایلام مانع انتشار یک مجله فرهنگی کُردی شد

آژانس کُردپا: بسیج دانشجویی دانشگاه ایلام از انتشار یک مجله فرهنگی کُردی ممانعت کرد.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، بسیج دانشجویی دانشگاه ایلام مانع انتشار مجله فرهنگی ادبی و فارسی "ریبەندان خوه‌شە" شد.

به گفته یک منبع آگاه، ممانعت از انتشار این مجله فرهنگی در دانشگاه ایلام در حالی می‌باشد که صاحب امتیاز این مجله مجوز چاپ و انتشار آنرا از دانشگاه اخذ کرده بود.

این منبع آگاه افزود: بسیج دانشجویی دانشگاه ایلام با احضار محمد غیاثوند، صاحب امتیاز مجله فرهنگی ادبی و فارسی "ریبەندان خوه‌شە"، وی را تهدید کرده است.

مجله فرهنگی ادبی و فارسی "ریبەندان خوه‌شە" در اولین شماره خود به اشعار، فرهنگ، ادب و تاریخ کردستان پرداخته است که بسیج دانشجویی دانشگاه ایلام مانع انتشار آن شده است.