برگزاری چهل و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو

آژانس کُردپا: مسئله کولبران و بازداشت فله‌ای شهروندان کُرد در کردستان در چهل و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو مطرح شد.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، روز چهارشنبه پنجم تیرماه، چهل و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برگزار و جمعیت حقوق بشر کردستان ایران – ژنو و سازمان \"همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام\" بیانیه مشترکی را در رابطه با مسئله کولبران و بازداشت فله‌ای شهروندان کُرد منتشر کردند.

این بیانیه از سوی تیمور الیاسی، نماینده جمعیت حقوق بشر کردستان ایران – ژنو در چهل و یکمین نشست شورای حقوق بشر قرائت و این دو سازمان مدافع حقوق بشر از گزارش نماینده سازمان ملل درباره مسئله کولبران و بازداشت شهروندان کُرد استقبال کردند.

این دو سازمان با ابراز نگرانی از کشتار کولبران و بازداشت شهروندان کُرد اعلام کردند که حکومت ایران به شیوه غیرقانونی اقدام به کشتار کولبران و بازداشت شهروندان کُرد می‌کند و اکثر شهروندان کُرد را به اتهام \"اقدام علیه امنیت ملی\" بازداشت کرده است.

در این نشست، جمعیت حقوق بشر کردستان ایران – ژنو و سازمان \"همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام\" خواستار تحقیقات ویژه در رابطه با مسئله کشتار کولبران و بازداشت شهروند کُرد شدند و گزارشی در این رابطه با همکاری گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تهیه و تنظیم شود.

این دو سازمان مدافع حقوق بشر در پایان بیانیه خود خواستار آزادی زندانیان سیاسی ملیت‌های ایران شدند.