بازداشت دو شهروند کُرد در سنندج و نقده

آژانس کُردپا: نیروهای اطلاعاتی دو شهروند کُرد را در شهرهای سنندج و نقده بازداشت کردند.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، روز دوشنبه بیست و دوم مهرماه، یک فعال کارگری به نام "فرامرز شریعتی" اهل سنندج در محل کارش توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل گردیده است.

بازداشت این فعال کارگری بدون ارائه مجوز قانونی صورت گرفته و از سرنوشت و دلیل بازداشت وی اطلاعی در دسترس نیست.

در همین رابطه نیز، روز یکشنبه بیست و یکم مهرماه، یک شهروند کُرد به نام "ولی حنیفی" اهل نقده توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شده است.

این شهروند به اتهام "شرکت در تجمعات حمایت از روژآوا" بازداشت و سپس به مکان نامعلومی انتقال یافته است.

عکس: ولی حنیفی و فرامرز شریعتی