بازداشت دو شهروند کُرد به اتهام "پخش شیرینی" در روز دوم بهمن‌ماه

روز چهارشنبه دوم بهمن‌ماه، یک شهروند کُرد به نام "سمیع علیزاده" اهل ارومیه به اتهام "پخش شیرینی" در روز دوم بهمن‌ماه، هفتاد و چهارمین سالگرد تأسیس جمهوری کردستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

خانواده این شهروند کُرد پس از بازداشت وی به نهادهای اطلاعاتی و قضایی مراجعه، اما پاسخ روشنی را دریافت نکرده‌اند.

همزمان در کرماشان نیز، یک شهروند کُرد به نام "ابوالفضل زاهد" به اتهام "پخش شیرینی" در روز دوم بهمن‌ماه، هفتاد و چهارمین سالگرد تأسیس جمهوری کردستان توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شده است.

این شهروند کرماشانی پس از بازداشت به مکان نامعلومی انتقال یافته است.

تا کنون پیگیری‌های خانواده این شهروند کُرد جهت اطلاع از سرنوشت وی نتیجه‌ای را در پی نداشته است.

عکس: ابوالفصل زاهد و سمیع علیزاده