بازجویی و بازرسی یک ساعته‌ی فعالان مدنی کُرد در ورودی کرماشان

آژانس کُردپا: شماری از فعالان مدنی و سیاسی کُرد در ورودی کرماشان به مدت یک ساعت توسط نیروهای لباس شخصی مورد بازرسی و بازجویی قرار گرفتند.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، روز جمعه بیست و چهارم خردادماه، خودرو حامل جمعی از فعالان مدنی و سیاسی کُرد که عازم کرماشان بودند، در ورودی کرماشان به مدت یک ساعت از سوی نیروهای لباس شخصی مورد بازرسی قرار گرفت و از برخی از آنها بازجویی به عمل آمد.

هیوا احمدی، اجلال قوامی، حسن محمدی، طاهر سنندجی، صباح رحیمی، اقبال مرادی و فرهاد باغبانی از فعالان مدنی بودند، که مورد بازرسی و بازجویی قرار گرفتند، این فعالان مدنی سفر خود را نیمه تمام گذاشته و به سنندج بازگشتند.

به گفته یک منبع آگاه، نیروهای لباس شخصی برای جلوگیری از برگزاری مراسم انجمن توسعه و ترقی کرماشان مانع ورود این فعالان کُرد به کرماشان شدند.

همچنین نیروهای لباس شخصی به این فعالان کُرد گفته بودند که هرچه زودتر کرماشان را ترک و دنبال فتنه انگیزی نباشند.

عکس: اجلال قوامی