انجمن صنفی معلمان کردستان: مسبب تمامی کم و کاستی‌ها و آسیب رساندن به آموزش و پرورش خود دولت بوده است

آژانس کُردپا: انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه) بیانیه‌ای را به مناسبت بازگشایی مدارس منتشر کرد.

متن این بیانیه عیناً در پی می‌آید:

بیانیه‌ی انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه) در خصوص بازگشایی مدارس

به نام خداوند جان و خرد

ما شقایق‌های باران خورده‌ایم

سیلی ناحق فراوان خورده‌ایم

ساقه احساسمان خشکیده‌است

زخم ها از تیغ و طوفان خورده‌ایم

تا چه بوده تا کنون تقصیرمان

تا چه باشد بعد از این تقدیرمان!

درحالی به استقبال مهر می‌رویم که بی‌مهری بر گستره‌ی آموزش و پرورش چنبره زده است!

بر همگان آشکار است که تنها راه برون رفت از چالش‌های موجود کشور و نیل به توسعه‌ی پایدار، قرار گرفتن آموزش و پرورش در صدر توجه مسئولین و افق حاکمیت کشور است.

یکی از شاخصه‌های مهم و تاثیرگذار در شناخت و قضاوت نسبت به کارآمدی یک سیستم حاکمیتی برقراری عدالت اجتماعی و به تبع آن نهادینه شدن عدالت در سیستم آموزشی یک کشور است که متاسفانه افق آن روز به روز از دسترس خارج، یاس و ناامیدی را برپیکره‌ی اجتماع متجلی‌تر نموده است!

سیاست‌های لجام گسیخته‌ی آزاد سازی اقتصاد در تار و پود جامعه به ویژه در آموزش و پرورش بیش از پیش رخنه کرده به گونه‌ای که به تدریج امکان برخورداری از اولین و اساسی‌ترین حق کودکان و دانش‌آموزان به راحتی میسر نیست.

نظام بودجه‌ریزی غلط، مصرفی انگاشتن آموزش و پرورش، بی‌توجهی به مدارس دولتی و سعی در برچیدن آن، تراکم زیاد دانش آموز در کلاس، فضای بی‌روح و نامناسب مدارس، کالایی کردن و پولی سازی آموزش، عدم اجرای اصول ۱۵ و ۳۰ قانون اساسی، بکارگیری معلمان خرید خدمت و بی‌انگیزه، طرح‌های ویرانگر استمرار خدمت و معلم تمام وقت، وضعیت نابسامان و غیر عادلانه‌ی معیشت معلمان و بازنشستگان با توجه به تورم افسار گسیخته و... و از همه بدتر و مهلک‌تر اصرار و ابرام بر تایید و عدم بازبینی احکام زندان ناعادلانه برای فعالین صنفی و معلمان متعهد، شیرینی مهر و بازگشایی مدارس را به کام همگان به ویژه معلمان و دانش آموزان تلخ نموده‌است آنچنان‌که دل و زبان را یارای تبریک گفتن این رویداد مهم و تاثیرگذار در مسیر زندگی دانش‌آموزان، آیندگان و امانت‌هایی که نهاد آموزش و پرورش متولی آنان بوده و وظیفه‌ی سنگین پرورش آنان را بر عهده دارد، نیست!

مسبب تمامی کم و کاستی‌ها و برنامه‌های غیرکارشناسی و آسیب رساندن به آموزش و پرورش خود دولت بوده لذا انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه) بار دیگر ضمن اصرار و پافشاری بر رفع موانع، خواستار برچیدن چالش‌ها و تنگناهای موجود که گلوی آموزش و پرورش به ویژه دانش‌آموزان معصوم را می‌فشارد، بوده و از دولت به ویژه وزیر جدید آموزش و پرورش انتظار دارد برای رفع آنها نهایت سعی و تلاش خود را بکار گیرد.

در نهایت از همه‌ی معلمان متعهد و آگاه به رسالت خطیر معلمی می‌خواهیم که علی‌رغم تمام کاستی‌های موجود، از ظرفیت ارزشمند کلاس‌های درس، کمال استفاده را نموده و ضمن دلسوزاندن برای نسل آینده، عزت نفس و مهرورزی را که سرمنشأ تمام زیبایی‌های جامعه‌ی بشریست، به آنان آموزش و القا نمایند و دانش آموزان، این سرمایه‌های ارزشمند انسانی را در مسیر حق طلبی و عدالتخواهی هدایت نمایند.

انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه)

 ۲۸ شهریورماه ۱۳۹۸