انتقال یک فعال کارگری به قرنطینه زندان مرکزی سنندج

آژانس کُردپا: یک فعال کارگری از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، روز یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت‌ماه، یک فعال کارگری به نام \"اسحاق روحی\" پس از ١٢ روز بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به قرنطینه زندان مرکزی این شهر انتقال یافت.

این فعال کارگری روز دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت‌ماه با حضور در شعبه دوم بازپرسی دادگاه سنندج آخرین دفاعیات خود را ارائه داد و در نهایت بازپرس پرونده برای آزادی موقت وی تقاضای وثیقه پانصد میلیون تومانی کرده است.

این فعال کارگری به دلیل عدم تأمین وثیقه مجددا به قرنطینه زندان مرکزی سنندج بازگردانده شده است.

اسحاق روحی روز چهارشنبه یازدهم اردیبهشت‌ماه در شهرک \"نایسر\" سنندج توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت گردید.