انتقال یک شهروند بازداشتی کُرد به زندان مرکزی ارومیه

آژانس کُردپا: یک شهروند کُرد پس از اتمام دوران بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، روز چهارشنبه بیست و دوم آبان‌ماه، یک شهروند کُرد به نام "کیهان نیک‌زاد" ٢٩ ساله فرزند یعقوب ساکن شهرک "طرزیلو" ارومیه به زندان مرکزی ارومیه منتقل گردید.

این شهروند کُرد پس از اتمام بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان منتقل شده است.

این شهروند کُرد روز یکشنبه دوازدهم آبان‌ماه بدون ارائه مجوز قانونی به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت گردیده است.

دستگاه قضایی حکومت ایران برای آزادی موقت این شهروند وثیقه ٢٠٠ میلیون تومانی درخواست کرده است.