امواج پارازیت در بوکان مانع از دریافت برنامه‌های ماهواره‌ای شده است

آژانس کُردپا: وجود پارازیت‌های گسترده و قوی در شهرستان بوکان موجب شده که پخش شبکه‌های ماهواره‌ای کُردی‌زبان در این شهر و روستاهای اطراف آن با مشکل جدی مواجه گردد.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، امواج پارازیت قوی که توسط نهادهای دولتی حکومت ایران بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای کُرد‌زبان ارسال می‌گردد تمامی شهرستان بوکان را دربرگرفته و دریافت صدا و تصویر این کانال‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد.

به گفته یکی از شهروندان بوکان، در طول شب پخش کانال‌های ماهواره‌ای کُردی به صورت مستمر قطع شده و بیشتر شهروندان از تنوع برنامه‌های ماهواره‌ای محروم می‌شوند.

شبکه‌های ماهواره‌ای کُردی‌زبان مشتمل بر تمامی کانال‌های ماهواره‌ای احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت اسلامی ایران و نیز کانال‌های کُردی دیگری که اکثراً در کردستان عراق به پخش برنامه مشغول می‌باشد.

مدت چند سال است نیروهای نظامی ـ امنیتی ایران به ویژه سپاه پاسداران در شهرهای کردستان به منظور ارسال امواج پارازیت بر روی کانال‌های ماهواره‌ای، اقدام به نصب دستگاه ارسال امواج پارازیت کرده که این امواج به طور مستقیم بر روی جنین آثار منفی و مخرب گذاشته و در بیشتر موارد سبب تولد نوزاد نارس و زودرس می‌شود.