امام جمعه نقده: مراسم عروسی باید کمتر از سه ساعت و بدون شام برگزار شود

آژانس کُردپا: امام جمعه نقده در نامه‌ای به اداره فرهنگ و ارشاد این شهرستان در رابطه با برگزاری مراسمات عروسی بیش از سه ساعت هشدار داد.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، محمود ابراهیمی، امام جمعه نقده طی نامەای به ریاست اداره فرهنگ و ارشاد این شهرستان دستور داده که مراسم عروسی باید کمتر از سه ساعت و بدون شام برگزار گردد.

در این نامه به نیروی انتظامی مجدداً توصیه شده است از برگزاری مجالس عروسی بیش از سه ساعت در تالارهای عروسی (صرفاً بعد از ظهر) با شام جلوگیری و با افراد و مکان‌هایی که مقررات درج شده در این نامه را رعایت نمی‌کنند، برخورد و آنان را به اداره اماکن معرفی کنند.

نامه امام جمعه نقده به امضای سپاه و اطلاعات و دادستانی نقده رسیده و به گفته امام جمعه نقده عروسی طولانی عملا مایه \"فساد\" است.

براساس این نامه، نیروی انتظامی باید با تالارهای عروسی که در آنها بیش از سه ساعت مراسم عروسی برگزار و شام صرف شود، به شدت برخورد و همچنین در صورت مختلط بودن مراسم عروسی، مکان برگزاری را پلمپ و پروانه فعالیت آن نیز باطل کند.

اداره فرهنگ و ارشاد نقده پس از دریافت نامه امام جمعه این شهرستان در نامه‌ای به چاپخانه‌ها اخطار داده که از چاپ کارت عروسی بیش از سه ساعت خودداری نمایند.