امام جماعت مسجد \"قوخ\" سقز برکنار شد

آژانس کُردپا: امام جماعت مسجد \"قوخ\" سقز بنا به تصمیم اداره اطلاعات سقز برکنار گردید.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، ماموستا صابر خدامرادی، امام جماعت مسجد \"قوخ\" سقز به دستور اداره اطلاعات سقز و فشار مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور برکنار شد.

به گفته یک منبع آگاه، این روحانی کُرد به دلیل حمایت از خوسته‌های مردم و اعلام موضع در این رابطه از امام جماعت مسجد \"قوخ\" سقز برکنار شده است.

این منبع آگاه افزود: مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور و اداره اطلاعات سقز یک روحانی شیعه را به عنوان امام جماعت مسجد \"قوخ\" انتخاب و این نارضایتی شدید شهروندان را در پی داشته است.

این منبع آگاه اظهار داشت: شهروندان در اعتراض به دخالت‌های مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور و اداره اطلاعات سقز نماز جمعه مسجد \"قوخ\" را ترک کردند.

در همین رابطه نیز، روز چهارشنبه شانزدهم مردادماه، عزت حلاق، عضو شورای مکتب قرآن کردستان به ستاد خبری اداره‌ کل اطلاعات سنندج احضار گردید.

این شهروند ۷۵ ساله‌ به مدت یک ساعت از سوی نیروهای اطلاعاتی مورد بازجویی قرار گرفته بود.