آلوده کردن محیط زیست مریوان در پی دپوی غیر بهداشتی زباله‌ها

آژانس کُردپا: محیط زیست مریوان در پی دپوی غیر بهداشتی زباله‌های این شهر در منطقه گاران آلوده شده است.

انجمن سبز چیا مریوان در این‌باره اعلام کرده است: پس از بارندگی‌ روزهای اخیر و جاری شدن آب‌های سطحی تمام شیرابه زباله‌دانی مستقیما در محیط جاری شده و وارد رودخانه گاران می‌شود.

این انجمن زیست محیطی می‌گوید: آلودگی ناشی از شیرابە این زبالە‌ها می‌تواند کل آب رودخانە را آلودە کردە و موجب بیماری‌های گوناگون شود.

به گفته انجمن سبز چیا مریوان، متاسفانە پس از وعدەهای آنچنانی توسط نهادهای مربوطه، وضعیت دپوی زباله‌های مریوان بدتر از گذشته می‌باشد و در کوتاه‌ترین زمان یک فاجعه زیست‌محیطی در منطقه ایجاد خواهد شد.

علیرغم وعده‌های مسئولین برای ساخت کارخانه بازیافت بدون آلایندگی زیست محیطی، زباله‌های مریوان به شیوه‌ای غیربهداشتی و در بدترین شرایط دپو می‌شوند.

طی دو سال گذشته معضل زباله‌های مریوان از جدی‌ترین موضوعات مورد بحث بوده است تا جایی که کار به اعتراض، دخالت نیروهای ضد شورش، بازداشت فعالین محیط زیست و شهروندان رسید.

شهریورماه سال جاری، شهروندان مریوانی در اعتراض به عدم جمع‌آوری زباله‌های شهر توسط شهرداری با جمع‌آوری زباله‌های شهر در مقابل شهرداری تجمع و آنرا در جلوی درب ورودی شهرداری آتش زدند.