افزایش تدابیر امنیتی در زندان مرکزی ارومیە

مسئولان زندان ارومیه از بیم اعتراض زندانیان تدابیر امنیتی در این زندان را افزایش داده‌اند.

به گفته یک منبع آگاه، تمامی وسایل بندها از جمله صندلی و میزها به خارج از بندها منتقل شدند.

این منبع آگاه افزود: افسر نگهبانان و سربازها جهت محافظت سه برابر شدە و درب کلیه بندها و سالن‌ها بسته شده است.

این منبع آگاه اظهار داشت: زندان ارومیه از سوی نیروهای گارد ویژه و ضد شورش محاصره شده است.

علیرغم صدور بخشنامه‌های جدید برای عفو و اعطای مرخصی به زندانیان پس از شیوع ویروس کرونا، مسئولان زندان ارومیه و قاضی ناظر زندان به بهانه‌های مختلف با مرخصی زندانیان مخالفت کردند.