اعتصاب کارگران شهرداری اشنویه

آژانس کُردپا: کارگران شهرداری اشنویه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ماهانه دست به اعتصاب زدند.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، کارگران شهرداری اشنویه سه روز است که در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم پرداخت حقوق ماهانه دست به اعتصاب زدند.

یک منبع آگاه از شهرداری اشنویه به خبرنگار کُردپا اعلام کرد: علیرغم اعتصاب سه روزه کارگران شهرداری تا کنون مسئولان اقدامی را جهت رسیدگی به مطالبات کارگران انجام نداده‌اند.

این منبع آگاه افزود: کارگران شهرداری اشنویه با ادامه اعتصاب خواستار تحقق خواسته‌های خود می‌باشند.

در همین رابطه نیز، شهرداری اشنویه تا کنون حقوق چهار ماه آخر سال ٩٧ کارگران خدمات شهرداری و فضای سبز را پرداخت نکرده است.

عدم پرداخت حقوق چهار ماه آخر سال ٩٧ کارگران توسط شهرداری در حالی است که شهرداری و شورای شهر اشنویه به نقل از شبکه استانی اعلام کردند که حقوق و دستمزدهای سال ٩٧ تسویه شده‌اند.