اعتراض ساکنین یکی از روستاهای اشنویه به مکان جدید دپوی زباله‌های شهری

آژانس کُردپا: ساکنین روستای \"گردکشان\" از توابع اشنویه از دپوی زباله‌های شهری در نزدیکی این روستا ممانعت کردند.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، ساکنین روستای \"گردکشان\" از توابع اشنویه از دپو و دفن‌ زباله‌های شهری توسط شهرداری در نزدیکی این روستا جلوگیری کردند.

ساکنین روستای \"گردکشان\" با تجمع در مکان جدید انتخاب شده برای دپو و دفن زباله‌ها، از دپو زباله‌ها در این مکان ممانعت نمودند.

انجمن محیط زیستی \"ژینکو\" با حمایت از این اقدام ساکنین روستای \"گردکشان\" اعلام کرده است: \"انتخاب مکان جدید برای دپوی زباله‌های شهری اشنویه در نزدیکی روستای گردکشان، اقدامی جهت آلوده کردن محیط زیست و شیوع بیماری‌های واگیردار در منطقه می‌باشد.\"

این انجمن محیط زیستی از شهرداری اشنویه خواسته است که به شیوه مسالمت‌آمیز با ساکنین معترض روستای \"گردکشان\" رفتار نماید و همچنین مکان مناسب دیگری را برای دپو و دفن زباله‌های شهری تعیین کند.