اطلاعات یک عضو سابق یکی از احزاب کُرد را به پنج سال زندان تهدید کرد

آژانس کُردپا: یک عضو سابق یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران با اماننامه اداره اطلاعات سقز به ایران بازگشته و این نهاد اطلاعاتی به وی اعلام کرده در صورت محاکمه به تحمل پنج سال زندان محکوم خواهد شد.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، روز شنبه هجدهم خردادماه، اداره اطلاعات سقز، \"محمد فدوی\" فرزند عبداالله، عضو سابق یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران اهل روستای \"ملقرنی\" را احضار و تهدید به زندان کرده است.

به گفته یک منبع آگاه، این جوان کُرد چند ماه عضو یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران بوده و پس از بازگشت به ایران توسط اداره اطلاعات سقز بازداشت شده است.

این منبع آگاه گفت: محمد فدوی با اماننامه اداره اطلاعات سقز به ایران بازگشته و طی مدت اخیر چندین بار به این اداره احضار و پس از بازجویی به وی اعلام شده که در صورت محاکمه به پنج سال زندان محکوم خواهد شد.

این منبع آگاه افزود: اداره اطلاعات سقز به این جوان کُرد گفته باید بیست روز دیگر خود را به این اداره معرفی و سپس پرونده وی جهت محاکمه به دادگاه انقلاب سقز ارجاع داده خواهد شد.

در همین رابطه نیز، یک جوان کُرد به نام \"پویا رسولی\" ٢٥ ساله فرزند عزت اهل شهرستان پاوه از سوی دادگاه انقلاب کرماشان به دو سال حبس محکوم گردید.

این شهروند کُرد به اتهام \"عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران\" به دو سال زندان محکوم شده بود.