اطلاعات خواستار افزایش محکومیت یک شهروند پیرانشهری شد

آژانس کُردپا: وزارت اطلاعات به حکم صادره برای یک شهروند کُرد اهل پیرانشهر اعتراض و خواستار افزایش محکومیت او شده است.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، پرونده یک شهروند کُرد به نام \"باپیر برزه\" فرزند عثمان اهل روستای \"چیانه\" از توابع پیرانشهر با شکایت وزارت اطلاعات مجدداً مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این شهروند کُرد به‌همراه دو شهروند دیگر نام‌های \"احمد قلاترشی و سلیمان محمدنژاد\" به اتهام \"همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران\" از سوی شعبه ١٠٢ دادگاه کیفری ٢ پیرانشهر به ٢٥ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

براساس حکم صادره، باپیر برزه به هشت ماه حبس، احمد قلاترشی به پنج ماه حبس و سلیمان محمدنژاد به یکسال حبس تعزیری محکوم گردیده است.

پس از صدور این حکم، باپیر برزه فرزند عثمان اهل روستای \"چیانه\" با وثیقه ٢٢٠ میلیونی، احمد قلاترشی با وثیقه ٥٠ میلیونی و سلیمان محمدنژاد ٢٠ ساله اهل روستای \"گرگول\" با وثیقه ٢٥٠ میلیونی به شیوه موقت آزاد گردیدند.

این سه شهروند کُرد آذرماه سال جاری به اتهام \"همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران\" بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه منتقل شده بودند.