استقبال گرم شهروندان کردستان از عثمان مصطفی‌پور

استقبال گرم شهروندان کردستان از عثمان مصطفی‌پور