استعفای دسته‌جمعی چهار کارمند اداره آموزش و پرورش مریوان

آژانس کُردپا: چهار کارمند اداره آموزش و پرورش مریوان در اعتراض به مدیریت و عملکرد مسئولان این اداره استعفا دادند.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، چهار کارمند اداره آموزش و پرورش مریوان به نام‌های "عبدالله‌ علی‌پور، بهاءالدین شریفی، سلام سعیدی، کوهسار خوشاب" استعفا دادند.

این چهار کارمند در اعتراض به "هتک حرمت به همکاران اداری و آموزشی، برخورد ناشایست و دور از شأن معلمی، عزل و نصب‌های سلیقه‌ای، جناحی و کارشناسی نشده، عدم همکاری و کارشکنی در امورات قانونی و اداری، ضربه به آموزش و پرورش شهرستان مریوان" استعفا داده‌اند.

این چهار کارمند اداره آموزش و پرورش مریوان در نامه استعفا خود تأکید کرده‌اند که استعفای آنان به دور از "هرگونه مسائل سیاسی و جناحی بوده و فقط به خاطر حفظ شأن و منزلت همکاران و دانش‌آموزان بوده است."