از سرنوشت شهروند کامیارانی اطلاعی دردست نیست

کُردپا: از سرنوشت \"منصور زردویی\" شهروند کُرد که اوایل شهریورماه سال جاری بازداشت گردید اطلاعی در دست نمی‌باشد.
بنابه گزارش ارسالی خبرنگار آژانس خبررسانی کُردپا از شهرستان کامیاران، منصور زردویی اهل روستای \"الک\" از توابع شهرستان کامیاران که ششم شهریور امسال به همراه \"حسین یوسفی\" به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزسیون حکومت اسلامی ایران توسط نیروهای اداره‌ی اطلاعات کامیاران بازداشت گردید، از سرنوشت وی اطلاعی در دسترس نمی‌باشد.
حسین یوسفی نیز در دادگاه بدوی به یک سال و نیم زندان تعزیری و همچنین به 5 سال حکم تعلیقی محکوم گردید که با تودیع وثیقه و اخذ مرخصی چند روزه از زندان آزاد شده است.
بنا به آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار آژانس خبررسانی کُردپا، در مدت چهارماه گذشته چهل‌وهفت شهروند کُرد از سوی دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران جمعا به 195 سال و 4ماه زندان تعزیری و 12 سال حکم تعلیقی محکوم شده‌اند و امکان بالاتر بودن این آمار بالقوه می‌باشد.