از سرنوشت سه فعال مذهبی اهل ‌سنت اطلاعی در دسترس نیست

سرنوشت سه فعال مذهبی اهل‌سنت به نام‌های "امیر زکالاب، امام جمعه روستای ارمنی بلاغ بوکان، عبدالعزیز حیدرپور اهل روستای کهریز از توابع منطقه انزل ارومیه و حامد علی مشکوه اهل ارومیه" در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

امیر زکالاب بیستم مردادماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و طی مدت بازداشت از "دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده" محروم بوده است.

تاکنون پیگیری‌های خانواده امام جمعه روستای ارمنی بلاغ بوکان جهت اطلاع از سرنوشت وی بی‌نتیجه بوده است.

همچنین حامد علی مشکوه و عبدالعزیز حیدرپور طی مدت بازداشت از "دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده" محروم و نیروهای امنیتی از دادن پاسخی روشن در رابطه با سرنوشت این دو فعال مذهبی به خانواده‌هایشان خودداری می‌کنند.

حامد علی مشکوه روز چهارشنبه یکم مردادماه و عبدالعزیز حیدرپور روز یکشنبه بیست و سوم شهریورماه بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

عکس: حامد علی مشکوه