آزادی موقت یک فعال کارگری کُرد

آژانس کُردپا: یک فعال کارگری اهل شهر سنندج با قرار وثیقه به شیوه موقت آزاد شد.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، روز یکشنبه دوازدهم خردادماه، یک فعال کارگری به نام \"اسحاق روحی\" پس از ٣٢ روز بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و زندان مرکزی این شهر با قرار وثیقه صد میلیونی به شیوه موقت آزاد گردید.

روز یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت‌ماه، این فعال کارگری پس از ١٢ روز بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به قرنطینه زندان مرکزی این شهر انتقال یافته بود.

این فعال کارگری روز دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت‌ماه با حضور در شعبه دوم بازپرسی دادگاه سنندج آخرین دفاعیات خود را ارائه داد و در نهایت بازپرس پرونده برای آزادی موقت وی تقاضای وثیقه پانصد میلیون تومانی کرده بود.

این فعال کارگری به دلیل عدم تأمین وثیقه مجددا به قرنطینه زندان مرکزی سنندج بازگردانده شده بود.

اسحاق روحی روز چهارشنبه یازدهم اردیبهشت‌ماه در شهرک \"نایسر\" سنندج توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت گردید.