اخراج یک کارمند کُرد به دلیل پوشش لباس کُردی

آژانس کُردپا: یکی از کارمندان اداره تأمین اجتماعی شهرستان جوانرود به دلیل پوشش لباس کُردی از کار اخراج شد.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، یک شهروند کُرد به نام \"عبدالستار ویسی\" کارمند اداره تأمین اجتماعی شهرستان جوانرود با پوشش لباس کُردی به اداره کل استان مراجعه و از کار اخراج گردید.

این کارمند کُرد به دلیل پوشش لباس کُردی از کار اخراج شده و این اقدام مسئولین اداره کل تأمین اجتماعی استان کرماشان نارضایتی فعالان و شهروندان کُرد را در پی داشته است.

فعالان جوانرودی خطاب به مسئولین اداره کل اداره تأمین اجتماعی استان کرماشان اعلام کردند: \"به آنهایی که این لباس را تحقیر می‌کنند می‌گویم لباسی که شما به تن دارید لباس انگلیسی و فرانسویست.\"

همچنین فعالان جوانرودی این اقدام اداره کل تأمین اجتماعی استان کرماشان را نهایت \"بی‌احترامی به پوشش لباس کُردی\" قلمداد کرده و آن را محکوم کردند.