احضار یک فعال کارگری به دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران

آژانس کُردپا: یک فعال کارگری کُرد به شعبه دوم بازپرسی و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کامیاران احضار شد.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، روز دوشنبه پانزدهم بهمن‌ماه، یک فعال کارگری کُرد به نام \"امید اسدی\" به شعبه دوم بازپرسی و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کامیاران احضار گردید.

در برگه احضاریه این فعال کارگری آمده است که وی پنج روز مهلت دارد خود را به شعبه دوم بازپرسی و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کامیاران معرفی کند و در غیراینصورت مطابق مقررات با وی برخورد خواهد شد.

شعبه دوم بازپرسی و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کامیاران دلیل احضار این فعال کارگری را \"تبلیغ به نفع گروه‌ها یا سازمان‌های مخالف حکومت ایران\" اعلام کرده است.