احضار یک فعال مذهبی کُرد به شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج

آژانس کُردپا: یک فعال مذهبی کُرد اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار گردید.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، پرونده هاشم حسین‌پناهی، فعال مذهبی کُرد به اتهام \"تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی\" به شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج ارجاع و وی جهت رسیدگی به پرونده‌اش به این شعبه احضار شده است.

این فعال مذهبی برای ساعت ۱۰ صبح، روز شنبه یازدهم اسفندماه سال جاری به این دادگاه احضار شده است.

هاشم حسین‌پناهی پیشتر به شعبه‌ی دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج احضار و به اتهام \"تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی\" مورد بازخواست قرار گرفته بود.

روز سه‌شنبه بیست و هفتم شهریورماه سال جاری نیز، این فعال ملی مذهبی و یکی از مسئولان دفتر حسن امینی رئیس شورای مکتب قرآن کردستان بنا به احضاریه‎ای خود را به دادستانی دادسرای ویژه روحانیت همدان معرفی و به اتهام \"فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویش اذهان عمومی\" تفهیم اتهام گردید.

اداره کل اطلاعات کردستان، از این فعال ملی مذهبی به دلیل حضور در مراسم ترحیم رامین حسین‌پناهی و سخنرانی در این مراسم شکایت نموده و مدعی شده که هاشم حسین‌پناهی با این کار، اقدام به \"تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام\" کرده است.

پس از تفهیم اتهام، برای این فعال مذهبی کُرد قرار کفالت به مبلغ سیصد میلیون ریال صادر شد که با معرفی کفیل وی آزاد شده بود.

مکتب قرآن کُردستان، حرکتی دینی در مناطق کُردنشین ایران-سنی‌نشین است که از شاگردان و پیروان احمد مفتی‌زاده تشکیل و در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، دعوت و تبلیغ و حتی سیاسی-اقتصادی فعالیت می‌کنند.

\"\"