احضار مجریان کمپین \"زاگرۆس چەوەڕێمانە\" به اطلاعات بوکان

آژانس کُردپا: مجریان کمپین \"زاگرۆس چەوەڕێمانە\" به اداره اطلاعات بوکان احضار و با تهدیدات نیروهای اطلاعاتی روبه‌رو شدند.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، روز دوشنبه نوزدهم فروردین‌ماه، اداره اطلاعات بوکان مجریان کمپین \"زاگرۆس چەوەڕێمانە\" را احضار و مورد بازجویی قرار داد.

به گفته یک منبع آگاه، مجریان کمیپن \"زاگرۆس چەوەڕێمانە\" در بوکان به دلیل تهدیدات و فشار نیروهای اطلاعاتی به فعالیت‌های خود تحت عنوان \"زاگرۆس چەوەڕێمانە\" پایان دادند.

این منبع افزود: اداره اطلاعات بوکان به مجریان کمیپن \"زاگرۆس چەوەڕێمانە\" اعلام کرده‌اند که این کمپین وابسته به احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران می‌باشد.

روز یکشنبه هجدهم فروردین‌ماه، سپاه پاسداران و نیروهای اطلاعاتی انجمن‌های مدنی اشنویه و مهاباد را تهدید کردند که به جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای سیل‌زدگان لرستان تحت عنوان \"زاگرۆس چەوەڕێمانە\" پایان دهند.

پس از سیل شدید در لرستان، انجمن‌های مدنی در کردستان کمپینی را تحت عنوان \"زاگرۆس چەوەڕێمانە\" را برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای سیل‌زدگان لرستان راه‌اندازی کردند و این کمپین با استقبال گسترده مردم کردستان روبه‌رو شده است.