احضار اعضای هیأت اجرایی برگزاری مراسم نوروز \"تنگیسر\" به اطلاعات

آژانس کُردپا: اداره اطلاعات سنندج اعضای هیأت اجرایی برگزاری مراسم نوروز \"تنگیسر\" را احضار و مورد بازجویی قرار داد.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، روز پنج‌شنبه یکم فروردین‌ماه، اداره اطلاعات سنندج اعضای هیأت اجرایی برگزاری مراسم نوروز \"تنگیسر\" را احضار و تهدید کرد.

یک منبع آگاه در این رابطه به آژانس کُردپا اعلام کرد: میزام ابراهیمی، تیمور آژداخ، آزاد ویسی، غریب قادری، ژیان میری و فرهنگ عیوضی از اعضای هیأت اجرایی برگزاری مراسم نوروز \"تنگیسر\" به اداره اطلاعات سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.

این منبع آگاه افزود: نیروهای اطلاعاتی اعضای هیأت اجرایی برگزاری مراسم نوروز \"تنگیسر\" را تهدید کرده‌اند که از برگزاری مراسم جشن نوروز امتناع کنند، اما آنان این خواسته اداره اطلاعات سنندج را رد کرده‌اند.

این منبع آگاه اظهار داشت: اعضای هیأت اجرایی برگزاری مراسم نوروز \"تنگیسر\" پس از چند ساعت بازجویی آزاد شده‌اند.

چند روز قبل نیز، فرهنگ عیوضی به‌همراه مسلم سعیدپور و محسن مرادی به اداره اطلاعات سنندج احضار و نیروهای اطلاعاتی آنان را تهدید کرده‌اند که از برگزاری مراسمات مرتبط با جشن نوروز خودداری کنند.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران برای برگزاری نوروز در کردستان کمپینی را تحت عنوان \"نوروز، رقص آزادی\" راه‌اندازی کرده‌ که نهادهای اطلاعاتی در واکنش به این کمپین اقدام به ایجاد فضای رعب و وحشت و بازداشت فعالان کُرد کرده‌اند.