گیسو(١٠-٩٤) : پردازشی هفتگی بر مسائل زنان در آژانس کُردپا

گیسو(٩-٩٤) : پردازشی هفتگی بر مسائل زنان در آژانس کُردپا

٢ تا ١٠ دقیقه زمان دستیابی به مواد مخدر از لحظه تصمیم تا مصرف

تنها در مدت ٣ماه، ٥١٩ مورد نقض حقوق‌‌بشر در کردستانات

وضعیت بحرانی کار کودکان در ایران و کردستان+ گفتگو

انتخابات پارلمان ترکیه و حضور کُردها

گیسو(٨-٩٤) : پردازشی هفتگی بر مسائل زنان در آژانس کُردپا

کُردپا: ده‌ها نفر در اعتراضات اخیر کردستان، زخمی و بازداشت شده‌اند

کُردستان، همچنان میلیتاریزه است

گیسو(٧-٩٤) : پردازشی هفتگی بر مسائل زنان در آژانس کُردپا

کُردپا: سال ٩٣ و کارگران کُرد و ١٧٥ مورد فشار و تبعیض در حق آنها

گیسو(٦-٩٤) : پردازشی هفتگی بر مسائل زنان در آژانس کُردپا

کُردپا: کردستان در سال گذشته با ٢٣٥ حالت آتش سوزی و آزادی صد‌ها کبک و آشتی ده‌ها شکارچی با طبیعت همراه شد

گیسو(٥-٩٤) : پردازشی هفتگی بر مسائل زنان در آژانس کُردپا

گیسو (٤-٩٤) : پردازشی هفتگی بر مسائل زنان در آژانس کُردپا

کُردپا: سال ١٣٩٣ و ٨١٩ مورد اعدام در ایران اسلامی

گیسو (٣_٩٤) : پردازشی هفتگی بر مسائل زنان در آژانس کُردپا

گیسو (٢-٩٤) : پردازشی هفتگی بر مسائل زنان در آژانس کُردپا

گیسو(١-٩٤) : پردازشی هفتگی بر مسائل زنان در آژانس کُردپا

کُردپا: سیستم حاکمه ایران و ١٥٧٢ مورد نقض حقوق بشر سال ١٣٩٣ در کردستانات

گیسو (٥٠) : پردازشی هفتگی بر مسائل زنان در آژانس کُردپا

گیسو(٤٩) : پردازشی هفتگی بر مسائل زنان در آژانس کُردپا

٨ مارس و نگاهی به وضعیت جنبش زنان در ایران +گفتگو

همزمان با ٨ مارس،قریب به ١٠٠ فعال سیاسی زن در زندان‌های ایران هستند

گیسو (٤٨) : پردازشی هفتگی بر مسائل زنان در آژانس کُردپا

گیسو(٤٧) : پردازشی هفتگی بر مسائل زنان در آژانس کُردپا

گیسو (٤٦) : پردازشی هفتگی بر مسائل زنان در آژانس کُردپا

مرگ ١٠٠ تن براثر حوادث ناشی از کار در کُردستان

گیسو(٤٥) : پردازشی هفتگی بر مسائل زنان در آژانس کُردپا

کُردها چگونه به \"انقلاب ٥٧\" می‌اندیشند+گفتگو