مصرف مواد مخدر در ایران مرگ بیش از ٣هزار نفر را در پی داشته است

آژانس کُردپا: ٣هزار و ١٩٠ نفر به دلیل سومصرف مواد مخدر طی یک سال گذشته جان خود را از دست دادەاند.

پزشکی قانونی طی تازەترین گزارش خود اعلام کرد که طی سال ١٣٩٥ شمسی ٣هزار و ١٩٠ نفر بدلیل سومصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادەاند. که از این تعداد ٢هزار ٨٤٧ نفر مرد و ٣٤٣ نفر زن بوده است.

بنابر این خبر، استان‌های تهران، فارس و خراسان رضوی بیشترین قربانی را داشتەاند و استان‌های خراسان جنوبی، ایلام و بوشهر کمترین آمار مرگ ناشی از سومصرف مواد را ثبت کردەاند.

این آمار در مورد سال ١٣٩٤، تعداد٣هزار و ٧ مرگ ناشی از سومصرف مواد را نشان می‌دهد.

پیشتر نیز یکی از مسئولین دولت روحانی طی مصاحبەای اعلام کرده بود که روزانه ١٠ نفر در ایران به دلیل سومصرف مواد مخدر جان خود را از دست می‌دهند و ٧٠ نفر نیز روزانه به تعداد معتادین به مواد مخدر افزوده می‌شود.

بنابر آمار رسمی مراکز پیشگیری از اعتیاد، بیش از یک میلیون و ٤٠٠هزار معتاد در ایران وجود دارد این در حالی‌ست که آمار غیر رسمی از وجود بیش از ٤میلیون معتاد خبر می‌دهند.