ضبط بیش از ١٠ ماشین کاسبکاران در پیرانشهر

آژانس کُردپا: نظامیان حکومتی ١٥ ماشین کاسبکاران اهل مهاباد را در پیرانشهر ضبط کردند.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، روز چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه، ١٥ ماشین کاسبکاران اهل مهاباد توسط نظامیان حکومتی ضبط گردیدند.

نظامیان حکومتی به ظن حمل کالای قاچاق این ١٥ ماشین کاسبکاران را ضبط کرده‌اند.

نظامیان حکومتی علاوه بر ضبط ماشین‌های کاسبکاران، اجناس آنان را نیز ضبط و با خود برده‌اند.

سالانه نیروهای نظامی حکومت ایران ضمن ضبط ماشین‌های کاسبکاران، کلیه‌ی اجناس و وسایل همراه آنان را نیز توقیف می‌کنند. طبق بند ١ مادە ٢ اجناس قاچاق، اگر بهای اجناس واردە کمتر از یک میلیون تومان باشد، جرم محسوب نمی‌شود و در بیشتر اوقات، بهای اجناس واردە از سوی کاسبکاران کمتر از این قیمت بودە است.