زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر: حقوق‌ بشر زیر ضربات سندان دیکتاتور

آژانس کُردپا: زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج در رابطه با نقض حقوق بشر توسط حکومت اسلامی ایران به عاصمه جهانگیر نامه نوشتند.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، شماری از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج نامه‌ای را با عنوان \" حقوق‌بشر زیر ضربات سندان دیکتاتور\" خطاب به عاصمه جهانگیر، گزارشگر وِیژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران منتشر کردند.

نسخه‌ای از این نامه که در اختیار آژانس خبررسانی کُردپا قرار گرفته، عیناً درپی می‌آید:

نقض حقوق‌ بشر در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه همچنان ادامه‌دار و گسترده در حال اجراست زیرا از دیدگاه ما، امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه و نهادهای اجتماعی آن به مرز فاجعه نزدیک و نزدیک‌تر شده است.

سرکوب هدفمند و سیستماتیک کارگران و تحقیر و تعلیق جایگاه مقدس معلمان و به بند و اسارت کشیدن ایشان تا جایی که برای طرح خواسته‌های انسانی و حقوقی خود مجبور هستند هم‌چون اسماعیل عبدی دست به اعتصاب‌غذا زده و جان خود را در معرض خطر جدی بگذارند.

به اسارت گرفتن فعالان حقوق‌ بشر و فشار به پیرمرد ٨٥ ساله، دکتر ملکی و ممنوع الخروج کردن او و جلوگیری از درمان ایشان برای اعمال خفقان عمومی و غیرانسانی نسبت به تمام کنشگران حقوق ‌بشری امری مردود و اقدامی غیرانسانی است.

گسترش موج اعدام‌ها و پرونده‌سازی‌های امنیتی، سرکوب و شکنجه پیروان ادیان و قومیت‌های ایرانی، انحصاری کردن سرمایه‌های ملی و قدرت و در اختیار گذاشتن آن به دستگاه‌های امنیتی فشار هم‌چون سپاه پاسداران و وزارت بدنام اطلاعات و گسترش تروریسم و بنیادگرایی تحت نام صدور انقلاب و دخالت در امور کشورهای منطقه با هدف ایجاد تنش‌های قومی_مذهبی برای استمرار هژمونی ولایت فقیه و حذف تمامی حقوق اجتماعی و مدنی زنان و ایجاد محدودیت‌های دهشتناک برای زنان ورزشکار و تخریب شأن و جایگاه انسانی و مخالفت صریح عمامه به سرهای سفید و سیاه با سند جهانی ٢٠٣٠، تنها بخش‌های کوچک از فجایع انسانی موجود در جغرافیای سرزمین ماست. ما زندانیان سیاسی امضا کننده این نامه خواستار رسیدگی سریع و عاجل نهادهای حقوق‌بشر نسبت به خطر جانی اسماعیل عبدی و دکتر ملکی و دیگر زندانیان سیاسی در حال اعتصاب‌ غذا در زندان‌ها هستیم و آشکارا اعلام می‌کنیم که مسئول اصلی و تضمین جانی و درمانی تک‌تک فعالان سیاسی و حقوق ‌بشری و زندانیان سیاسی به عهده شخص اول جمهوری اسلامی یعنی ولایت فقیه است.

زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی شهر کرج (رجایی شهر)

امضاکنندگان نامه:

رضا اکبری منفرد، حمید بابایی، خالد حردانی، مهدی فراحی‌شاندیز، محسن صادقی، شاهین ذوقی تبار، ابراهیم فیروزی، امیر قاضیان، ابوالقاسم فولادوند، سعید ماسوری، ایرج حاتمی، احمد کریمی، جابر عابدینی، پیروز منصوری، فرید آزموده

رو نوشت به شورای حقوق‌ بشر سازمان ملل متحد