ایران/هر روز 7 نفر به دلیل عدم پرداخت مهریه روانه زندان می‌شود

کُردپا – پایگاه خبری، تحلیلی فرارو در گزارشی به وضعیت آن عده از افرادی پرداخته که به دلیل عدم پرداخت مهریه روانه‌ی زندان‌های ایران می‌شوند و می‌نویسد: به طور میانگین روزانه بین 6 تا 7 نفر به دلیل پرداخت نکردن مهریه، کسب و کار و زندگی خود را رها نموده و راهی پشت میله‌های زندان می‌شوند.
فرارو با اشاره به افزایش قیمت سکه و طلا در بازارهای ایران و تندتر شدن ضرب‌آهنگ درخواست طلب مهریه نوشت: قیمت سکه از مرز 600هزار تومان گذشته و این روند افزایش قیمت سکه و طلا باعث گردیده نسبت افراد زندانی که به علت عدم پرداخت مهریه زندانی بشوند در مقایسه با سال پیش از آن به میزان 50درصد بیشتر شود.
بنابه آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای ذیربط، سال گذشته در ایران حدود2300 نفر زندانی مهریه بوده که این رقم در مهرماه امسال به رقم3327 نفر رسیده است.
همچنین میانگین سنی زندانیان مهریه در ایران حدود 25 سال اعلام گردیده که به باور کارشناسان و حقوقدانان ایرانی \"چشم‌وهم‌چشمی\" و رقابت در تعین مهریه و نیز نارسایی در قانون مربوط به مهریه از عوامل اصلی افزایش روزافزون شمار زندانیان مهریه در ایران قلمداد شده است.
در قوانین حکومت اسلامی ایران، مهریه به مالی گفته می‌شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به زن خود می‌پردازد.
براساس تحقیقات انجام شده میانگین مهریه در ایران حدود 350 سکه عنوان شده است.